Dołącz do nas na YouTube
ODA w Sercu

Intencje

Intencje na listopad 2018:

Ogólna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Intencje ODA:

wspólna dla wszystkich Róż -  za Ojczyznę o błogosławieństwo Boże, za poległych w jej obronie i za zmarłych z naszych rodzin
 

 

Intencje na październik 2017:

Ogólna: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

Intencje ODA:

Róża Matki Bożej Niezawodnej Nadziei - o błogosławieństwo Boże na nowy rok akademicki
Róża bł. Karoliny Kózkówny - za społeczność akademicką Szczecina 
Róża św. Jana Pawła II - za przygotowujących się do małżeństwa
Róża św. Józefa - o powołania i za powołąnych
Róża bł. Joanny Beretty Molli - za Odowe małżeństwa
 
 
 
Intencje na maj 2016:
Ogólna: Aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane z czcią i szacunkiem oraz by doceniano ich niezbędny wkład w życie społeczne.
Misyjna: Aby rozpowszechniał się w rodzinach, wspólnotach i grupach zwyczaj odmawiania różańca w intencji ewangelizacji i pokoju.
Intencje ODA:
Róża Matki Bożej Niezawodnej Nadziei - w intencji wszystkich wychowanków ODA, przyjaciół, dobroczyńców
Róża bł. Karoliny Kózkówny - za byłych duszpasterzy akademickich 
Róża św. Jana Pawła II - o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego z ODy i za rozeznających powołanie o odwagę
Róża św. Józefa - za śp. ks. Grzegorza Okroya i za zmarłych wychowanków, przyjaciół i dobroczyńców ODA

 

Róża bł. Joanny Beretty Molli - za zakochanych, za przygotowujących się do małżeństwa i za małżeństwa z ODy

 

Intencje na marzec 2016:

ogólna - Aby rodziny przeżywające trudnościotrzymywały konieczne wsparcie, a dzieci mogły wzrastać w zdrowym i pogodnym środowisku.

misyjna - Aby chrześcijanie dyskryminowani lub prześladowani z powodu swojej wiary byli wciąż silni i wierni Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła.

ODA:

- Róża Matki Bożej Niezawodnej Nadziei: o dobre owoce rekolekcji;
- bł. Karoliny: o dobre przeżycie Świąt Paschalnych;
- św. Józefa: za byłych duszpasterzy akademickich;
- św. Jana Pawła II: za wszystkie dzieła podejmowane w duszpasterstwie;
- św. Joanna Beretta Molla (V Róża): w intencji Domu duszpasterstwa;
 

Intencje na luty 2016:

ogólna - Abyśmy opiekowali się światem stworzonym, który otrzymaliśmy jako bezinteresowny dar, żeby go pielęgnować i chronić dla przyszłych pokoleń.

misyjna - Aby wzrastały szanse na dialog i spotkanie wiary chrześcijańskiej i ludów Azji.

ODA:

- Róża Matki Bożej Niezawodnej Nadziei: za zdających egzaminy i broniących prace;
- bł. Karoliny: o nadzieję dla pogrążonych w rozpaczy;
- św. Józefa: o powołania do życia zakonnego;
- św. Jana Pawła II: w intencji Domu duszpasterstwa;
- św. Joanna Beretta Molla (V Róża): za wszystkie dzieła podejmowane w duszpasterstwie;
 

Intencje na styczeń 2016:

ogólna - Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne religie przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości.

misyjna - Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, zostały przezwyciężone podziały wśród chrześcijan.

ODA:

- Róża Matki Bożej Niezawodnej Nadziei: za wszystkie dzieła podejmowane w duszpasterstwie
- bł. Karoliny: w intencji Domu duszpasterstwa
- św. Józefa: o błogosławieństwo Boże w nowym roku
- św. Jana Pawła II: za ś.p. Jana Górę
- św. Joanna Beretta Molla (V Róża): o dobre przygotowanie do sesji egzaminacyjnej

 

Intencje na grudzień 2015:

ogólna - Abyśmy wszyscy mogli doświad­czać miłosierdzia Boga, który wciąż niestrudzenie nam przebacza.

misyjna - Aby rodziny, w szczegól­ny sposób te, które cierpią, znajdowały w narodzi­nach Jezusa znak niezawodnej nadziei.

ODA:

- Róża Matki Bożej Niezawodnej Nadziei: w intencji Domu duszpasterstwa 
- bł. Karoliny: o dobre małżeństwa
- św. Józefa: za wszystkie dzieła podejmowane w duszpasterstwie
- św. Jana Pawła II: o dobre przeżycie Roku MIłosierdzia
- V Róża: za naszych rodziców

Intencje na listopad 2015:

ogólna - Aby kraje, które przyjmują wielką liczbę uchodźców i uciekinierów, były wspierane w swoim wysiłku solidarności.

misyjna -  Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali w służbie wspólnoty, nie ulegając pokusie zniechęcenia.

ODA:

- Róża Matki Bożej Niezawodnej Nadziei: za małżeństwa mające trudności z poczęciem potomstwa
- bł. Karoliny: za zmarłych w minionym roku studentów
- św. Józefa: w intencji Domu duszpasterstwa
- św. Jana Pawła II: za zmarłych w ostatnim roku profesorów, wykładowców i pracowników szczecińskich uczelni
- V Róża: za wszystkie dzieła podejmowane w duszpasterstwie
 
 
 
Intencje na październik 2015:
 

ogólna: Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki.

misyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii.

Intencja ODA:
- MB Niezawodnej Nadziei: w intencji rozpoczynających studia
- bł. Karoliny: za wszystkie inicjatywy podejmowane w duszpasterstwie akademickim
- św. Józefa: w intencji małżeństw z duszpasterstwa
- św. Jana Pawła II: w intencji Synodu o rodzinie
- V Róża: w intencji nowych członków Żywego Różańca

 

Intencje na wrzesień 2015:

Ogólna: Aby wzrastały możliwości kształcenia i zatrudnienia dla młodych ludzi.

Misyjna: Aby katecheci dawali swoim życiem świadectwo wiary, którą głoszą.

ODA: o światło Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla wszystkich zdających egzaminy.

 
Intencje na sierpień 2015:
 

ogólna: Aby wszyscy ludzie pracujący na polu wolontariatu wielkodusznie angażowali się w służbę potrzebującym.

misyjna: Abyśmy, wychodząc po­za siebie, potrafili stawać się bliscy tym, którzy są na peryferiach więzi międzyludzkich i społecznych. 
Intencja ODA: (w tym miesiącu wspólna dla wszystkich Róż) za śp. Jerzego Kmiecia

 

 
Intencje na lipiec 2015:
 

ogólna: Aby odpowiedzialność polityczna była przeżywana na wszystkich poziomach jako wzniosła forma miłosierdzia.
ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Ameryce Łacińskiej w obliczu nierówności społecz­nych mogli dawać świadectwo miłości do ubogich i wnosić swój wkład, by społeczeństwo stawało się bardziej braterskie.

Intencja ODA:
- MB Niezawodnej Nadziei: o powołania kapłańskie i zakonne
- bł. Karoliny: za małżeństwa z ODY
- św. Józefa: w intencji "absolwentów" i wychowanków ODY
- św. Jana Pawła II: za byłych duszpasterzy
- V Róża: w intencji studentów

 
Intencje na czerwiec 2015:

Zmiana tajemnic akademickiego Żywego Różańca odbędzie się w poniedziałek 8 czerwca po Mszy świętej w Oratorium (19.00).
Od tego momentu modlimy się w następujących intencjach:

ogólna: Aby migranci i uchodźcy spoty­kali się z dobrym przyjęciem i byli traktowani z szacunkiem w krajach, do których przybywają. 
misyjna: Aby osobiste spotkanie z Jezusem wzbudzało w wielu młodych ludziach pra­gnienie ofiarowania Mu własnej egzystencji w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

Intencja ODA:
- Róża Matki Bożej Niezawodnej Nadziei: za broniących prace dyplomowe, licencjackie i magisterskie; 
- Róża błogosławionej Karoliny: za studentów i wykładowców o potrzebne łaski w czasie sesji;
- Róża świętego Józefa: dziękczynna za kończący się rok akademicki;
- Róża świętego Jana Pawła II: w intencji wakacyjnych dzieł podejmowanych w duszpasterstwie;
- V Róża: za byłych duszpasterzy akademickich;
 
Intencje ogólne i misyjna są wspólne dla wszystkich, intencja ODA jest inna dla każdej Róży.
 
 
 
Intencje na maj 2015:
Intencja ogólna: Abyśmy, odrzucając kulturę obojętności, mogli zajmować się cierpieniami bliźniego, a szczególnie chorych i ubogich.
Intencja misyjna: Aby wstawiennictwo Maryi pomagało chrześcijanom żyjącym w zsekularyzowanych środowiskach z gotowością głosić Jezusa.
 
Intencja ODA:
- Róża Matki Bożej Niezawodnej Nadziei: za środowisko akademickie Szczecina; 
- Róża błogosławionej Karoliny: za byłych duszpasterzy akademickich;
- Róża świętego Józefa: o powołąnia kapłańskie i zakonne;
- Róża świętego Jana Pawła II: w intencji dzieł podejmowanych w duszpasterstwie;
- V Róża: za członków swojej Róży i o nowych członków Żywego Różańca
 

 

Intencje ogólne i misyjna są wspólne dla wszystkich, intencja ODA jest inna dla każdej Róży.

Intencje na kwiecień 2015:

Intencja ogólna: Aby ludzie nauczyli się szanować świat stworzony i strzec go jako dar Boży.
Intencja misyjna: Aby prześladowani chrześcijanie odczuwali pocieszającą obecność zmartwychwstałego Pana i solidarność całego Kościoła.
 
Intencja ODA:
- Róża Matki Bożej Niezawodnej Nadziei: za byłych duszpasterzy akaemickich; 
- Róża błogosławionej Karoliny: za profesorów, wykładowców i pracowników naukowych szczecińskich uczelni;
- Róża świętego Józefa: w intencji dzieł podejmowanych w duszpasterstwie;
- Róża świętego Jana Pawła II: za studentów i studentki szczecińskich uczelni;
- V Róża: za członków swojej Róży i o nowych członków Żywego Różańca
 

Intencje ogólne i misyjna są wspólne dla wszystkich, intencja ODA jest inna dla każdej Róży.
 

 

Intencje na marzec 2015:

Intencja ogólna: Aby wszyscy ludzie prowadzący badania naukowe stawiali sobie za cel służenie inte­gralnemu dobru człowieka.
Intencja misyjna: Aby coraz bardziej uzna­wany był specyficzny wkład kobiety w życie Kościoła.
 
Intencja ODA:
- Róża Matki Bożej Niezawodnej Nadziei: za profesorów, wykładowców i pracowników naukowych szczecińskich uczelni;
- Róża błogosławionej Karoliny: w intencji dzieł podejmowanych w duszpasterstwie;
- Róża świętego Józefa: za rekolekcjonistę i o owoce rekolekcji akademickich w naszej wspólnocie;
- Róża świętego Jana Pawła II: za zmagających się z trudnościami;
 
Intencje ogólne i misyjna są wspólne dla wszystkich, intencja ODA jest inna dla każdej Róży.
 

Intencje na luty 2015:

Intencja ogólna: Aby więźniowie, a szczególnie młodzi, mieli możliwość ułożenia sobie na nowo godnego życia.
Intencja misyjna: Aby małżonkowie, którzy się rozeszli, znaleźli zrozumienie i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej.
Intencja ODA:
- Róża Matki Bożej Niezawodnej Nadziei: w intencji dzieł podejmowanych w duszpasterstwie;
- Róża błogosławionej Karoliny: za wszystkich finalizujących i broniących prace dyplomowe, magisterskie, licencjackie;
- Róża świętego Józefa: za zdających egzaminy;
- Róża świętego Jana Pawła II: Za profesorów, wykładowców i pracowników naukowych szczecińskich uczelni;

 

Intencje ogólne i misyjna są wspólne dla wszystkich, intencja ODA jest inna dla każdej Róży.

 

Intencje na styczeń 2015:

- Intencja ogólna: Aby ludzie należący do różnych tradycji religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali w promowaniu pokoju. 
- Intencja misyjna: Aby w tym roku, poświęconym życiu konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice odnaleźli radość płynącą z naśladowania Chrystusa i gorliwie oddawali się posługiwaniu ubogim.

Intencja ODA na styczeń będzie inna dla każdej Róży:

- Róża Matki Bożej Niezawodnej Nadziei: za wszystkich finalizujących i broniących prace dyplomowe, magisterskie, licencjackie;
- Róża błogosławionej Karoliny: Za przygotowujących się do sesji i zdających egzaminy;
- Róża świętego Józefa: Za profesorów, wykładowców i pracowników naukowych szczecińskich uczelni;

 

Intencje na grudzień 2014:

- Intencja ogólna: Aby narodziny Odkupiciela przyniosły pokój i nadzieję wszystkim ludziom dobrej woli.
- Intencja misyjna: Aby rodzice, przekazując dzieciom cenny dar wiary, byli autentycznymi ewangelizatorami.
- Intencja ODA: za członków swojej róży

Duszpasterstwo Akademickie

Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „W Sercu”
ul. Bogurodzicy 3
70-400 Szczecin

tel. +48 914 310 882
oda@oda.szczecin.pl

Stowarzyszenie Razem

Stowarzyszenie
Przyjaciół Duszpasterstwa
Akademickiego „Razem”
ul. Bogurodzicy 3
70-400 Szczecin

stowarzyszenie@razem.szczecin.pl

Jak do nas trafić


Wyświetl większą mapę

Zobacz również