Dołącz do nas na YouTube
ODA w Sercu

Diaspora

DIASPORA - to wspólnota zrzeszająca eks-studentów duszpasterstwa akademickiego. W każdy piątek spotykamy się, by wspólnie czytać i rozważać Słowo Boże. Spotkania rozpoczynają się o godz. 18:00.

Sobór Watykański II w Konstytucji Dogmatycznej o Objawieniu Bożym przypomina: "Kościół miał zawsze we czci Pisma Boże, podobnie jak samo Ciało Pańskie. (...) Zawsze uważał i uważa owe Pisma zgodnie z Tradycją świętą, za najważniejsze prawidło swej wiary, ponieważ natchnione przez Boga i raz na zawsze utrwalone na piśmie przekazują niezmienne słowo samego Boga, a w wypowiedziach Proroków i Apostołów pozwalają rozbrzmiewać głosowi Ducha Świętego. (...) Tak wielka zaś tkwi w słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego"... (DV 21)

Zażyłość z Pismem Świętym pozwalającą głęboko doświadczyć słowa Bożego zdobywa się zazwyczaj powoli. Od czego należałoby rozpocząć? Początkującym tradycja mówi: "Czytaj, czytaj i jeszcze raz czytaj słowo Boże!". Należy więc przyswoić sobie praktykę ciągłego czytania. Trzeba codziennie czytać jakiś fragment Pisma Świętego, uczyć się czytania słowa Bożego, wchodzić w jego klimat. Ojcowie starożytni podkreślali, że nie ma w Piśmie Świętym ani jednego zdania i ani jednego słowa, które byłoby niepotrzebne. Każde ma znaczenie, każde jest bardzo ważne, dlatego trzeba zbierać słowa jak cenne ziarna, bo każde kryje w sobie głębię treści i może wydać w nas owoce, których nawet się nie spodziewamy. Obfitość zebranego słowa Bożego będzie zależała od naszej wcześniejszej zażyłości z nim. Zdolność słuchania i zgłębiania słowa Bożego jest więc wprost proporcjonalna do codziennego kontaktu z nim.

NA KAŻDYM SPOTKANIU CHCEMY ROZWAŻAĆ EWANGELIĘ NA NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ, BY W TEN SPOSÓB LEPIEJ PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA ŚWIĄTECZNĄ LITURGIĘ SŁOWA. CHCEMY BYĆ PRZEDE WSZYSTKIM OTWARCI NA DZIAŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO - A WIĘC POTRZEBNA JEST PRZY ROZWAŻANIU SŁOWA - MODLITWA.

Z a p r a s z a m y   s e r d e c z n i e ...

PIĄTEK, 18:15, sala nad zakrystią (wejście od ul. Więckowskiego).

KONTAKT:

ks. Tomasz Porzycki; tporzycki@chrystusowcy.pl

Duszpasterstwo Akademickie

Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „W Sercu”
ul. Bogurodzicy 3
70-400 Szczecin

tel. +48 914 310 882
oda@oda.szczecin.pl

Stowarzyszenie Razem

Stowarzyszenie
Przyjaciół Duszpasterstwa
Akademickiego „Razem”
ul. Bogurodzicy 3
70-400 Szczecin

stowarzyszenie@razem.szczecin.pl

Jak do nas trafić


Wyświetl większą mapę

Zobacz również