Dołącz do nas na YouTube
ODA w Sercu

Klub Myśli Swobodnej

Klub tworzą młodzi ludzie, którzy chcą ze sobą dyskutować. Spektrum tematów jest różne: historia, gospodarka, polityka, myśl polityczna, zmiany cywilizacyjne, kultura, religia. Nie jesteśmy tworem sformalizowanym, choć tego nie wykluczamy. Pomysł narodził się spontanicznie, po rozmowie w gronie bliskich znajomych. Zauważyliśmy, że brak nam dyskusji. Nie takiej dyskusji, która może skończyć się piwem w pubie, ale dyskusji, która przeprowadzona w sposób rzetelny, będzie inspiracją m.in do działań, bądź aktywności w sferze, która jest najbardziej bliska uczestnikowi spotkań KMS.

Nasze spotkania organizujemy od niedawna. Kilka spotkań odbyło się w poprzednim roku akademickim, w tym zamierzamy zaktywizować się bardziej. Spotykamy się w Kawiarence, w Duszpasterstwie Akademickim prowadzonym przez Księży Chrystusowców. Nasze spotkania mają charakter otwarty, frekwencja jest różna, zazwyczaj jest to kilkanaście osób (często zależy to od przedstawianego tematu).Wśród osób przeważają studenci.

Nazwa Klubu jest nieprzypadkowa. Czujemy, że w obecnych czasach, często jest trudno o swobodne wyrażanie swoich myśli. Można zostać zaszufladkowanym lub zostać pozbawionym głosu w ogóle. W naszym Klubie można wypowiadać się swobodnie, tak by w pełni przedstawić swoją opinię. Swobodnie nie oznacza tzw. "wolnej amerykanki". Nie tolerujemy obrażania innych dyskutantów, czy szykanowania ich ze względu na swoją wypowiedź. Chcemy by była to dyskusja na argumenty, czasami niełatwa, ale od tego jest nauka, by się doskonalić.

Duszpasterstwo Akademickie

Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „W Sercu”
ul. Bogurodzicy 3
70-400 Szczecin

tel. +48 914 310 882
oda@oda.szczecin.pl

Stowarzyszenie Razem

Stowarzyszenie
Przyjaciół Duszpasterstwa
Akademickiego „Razem”
ul. Bogurodzicy 3
70-400 Szczecin

stowarzyszenie@razem.szczecin.pl

Jak do nas trafić


Wyświetl większą mapę

Zobacz również