Dołącz do nas na YouTube
ODA w Sercu

Aktualności

Męska środa

23 lutego 2020 r.
26 LUTEGO 2020 godz. 19:45 Najpierw w Sanktuarium NSPJ o 19:45 modlitwa do św. Józefa i Msza święta. Będzie okazja do spowiedzi. Potem o 20:45 spotkanie w sali ODY, przy Bogurodzicy 3. Na drugim spotkaniu kontunujemy dyskusję o...

Wieczornica papieska

10 lutego 2020 r.
Z okazji 100. Rocznicy urodzin Papieża Polaka św. Jana Pawła II, ODA zaprasza na comiesięczne wieczornice papieskie. Są to spotkania modlitewne, podczas których wspominając życie i nauczanie Jana Pawła II, będziemy uczyli się dążyć do...

Męska środa

26 stycznia 2020 r.
29 stycznia 2020 godz. 19:45 Najpierw w Sanktuarium NSPJ o 19:45 modlitwa do św. Józefa i Msza święta. Będzie okazja do spowiedzi. Potem o 20:30 spotkanie w sali pod księgarnią, wejście od ul. św. Wojciecha. Na pierwszym...

Wieczornica z Janem Pawłem II

19 stycznia 2020 r.
Z okazji 100. Rocznicy urodzin Papieża Polaka św. Jana Pawła II, ODA zaprasza na comiesięczne wieczornice papieskie. Są to spotkania modlitewne, podczas których wspominając życie i nauczanie Jana Pawła II, będziemy uczyli się dążyć do...

07. Dobro osoby na pierwszym miejscu

24 listopadaa 2019 r.
"Osoba jest takim dobrem, z którym nie godzi się używanie, które nie może być traktowane jako przedmiot użycia i w tej formie jako środek do celu. W parze z tym idzie treść pozytywna normy personalistycznej: osoba jest takim...

06. Ślepe posłuszeństwo

24 listopadaa 2019 r.
Narzucany nam z zewnątrz nakaz - czy to Boga, czy państwa, czy społeczności - przekreśla naszą wolność. Zewnętrzny przymus nie jest powinnością moralną. Imperatyw moralny musi się ukonstytuować w samym podmiocie, musi wyrastać z jego rozumnej...

05. Czy użyteczny zawsze oznacza zły?

14 listopadaa 2019 r.
W utylitaryźmie o wartości moralnej czynu świadczą jego praktyczne skutki. Jeśli sprzyjają one osiągnięciu celu uznanego za dobry, to działanie jest pożyteczne, czyli moralnie słuszne; jeśli nie – to działanie było szkodliwe, czyli...

04. Czy wszystko co daje szczęście jest dobre?

06 listopadaa 2019 r.
Kilka słów o etycznej teorii szczęścia (eudajmonii:)

03. Miejsce religii i obraz człowieka w ponowoczesnym świecie

06 listopadaa 2019 r.
Pod hasłami postmodernizmu dokonuje się dechrystianizacaj i dehumanizacja świata. Nowemy światu nie jest potrzebna jakakolwiek religia. Postmodernizm działa w kierunku eliminacji religii ze sfery publicznej do sfery najbardziej prywatnej....

02. W jakim świecie żyjemy? Kilka słów o postmodernizmie...

06 listopadaa 2019 r.
Trudny i obszerny temat... wieć zapraszam do prezentacji, którą można sobie pobrać i coś tam więcej dowiedzieć się. 

12       »       [2]

Duszpasterstwo Akademickie

Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „W Sercu”
ul. Bogurodzicy 3
70-400 Szczecin

tel. +48 914 310 882
oda@oda.szczecin.pl

Stowarzyszenie Razem

Stowarzyszenie
Przyjaciół Duszpasterstwa
Akademickiego „Razem”
ul. Bogurodzicy 3
70-400 Szczecin

stowarzyszenie@razem.szczecin.pl

Jak do nas trafić


Wyświetl większą mapę

Zobacz również