Dołącz do nas na YouTube
ODA w Sercu

Szkoła Duchowości - o działalności misyjnej Kościoła

18 marca 2013 r.

Już o 20:00 w Odzie Szkoła duchowości chrześcijańskiej, na której ks. Krzysztof przybliży nam soborowy Dekret o działalności misyjnej Kościoła - Ad Gentes. Będzie także okazja wysłuchać opowieści wolontariuszki, która była na misjach w Peru. Serdecznie zapraszamy!

"Są rzeczy, których nie wlicza się w suk­ces, to nie sława, pieniądze czy władza. Suk­ces to budzić się ra­no i cie­szyć się na to,  co mu­simy zro­bić tak bar­dzo ze chcesz wyf­runąć z do­mu, to pra­ca z ludźmi, których się kocha. Suk­ces to zdol­ność łącze­nia się ze światem i po­rusza­nia ludzkich uczuć to łącze­nie ludzi, którzy ma­ja wspólne marze­nia to za­sypianie wie­czo­rem z uczu­ciem spełnionej mis­ji. Suk­ces to ra­dość, wol­ność i przy­jaźń, to również miłość." (tkaczu32)

Dodatek: Galeria zdjęć

Komentarze:

Dodaj komentarz

Duszpasterstwo Akademickie

Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „W Sercu”
ul. Bogurodzicy 3
70-400 Szczecin

tel. +48 914 310 882
oda@oda.szczecin.pl

Stowarzyszenie Razem

Stowarzyszenie
Przyjaciół Duszpasterstwa
Akademickiego „Razem”
ul. Bogurodzicy 3
70-400 Szczecin

stowarzyszenie@razem.szczecin.pl

Jak do nas trafić


Wyświetl większą mapę

Zobacz również